Tidlig identifisering og forebygging av redusert oral helse hos hjemmeboende eldre i Hedmark Fylkeskommune

Vibeke Ansteinsson

Forskningsleder TkØ
vibekean@ostfoldfk.no
Sabine van Erp

Prosjektleder og prosjekteier

Offentlig sektor ph.d kandidat Hero I. Hassan, og Hedmark Fylkeskommune ved Fylkestannlegen for Hedmark og Oppland

Samarbeidspartnere

TkØ, Institutt for Helse og Samfunn ved UiO og Hamar kommune

Prosjektperiode

2019-2023

Kort om prosjektet

Det er den kommunale helse- og omsorgstjenesten som har den overordnede oppgaven å sørge for både praktisk bistand og avanserte og nødvendige helsetjenester i hjemmet. Samtidig er det den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som har ansvar for å gi oppsøkende tannhelsetilbud til denne brukergruppen. Brukere av hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, som har institusjonsopphold eller pleie av hjemmebasert omsorg i sammenhengende 3 måneder eller mer og minimum 1 gang i uken, skal gis tilbud om vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge oppholdet i pleien vedvarer.

KOSTRA-statistikk basert på tall fra alle kommunene i Norge viser at det er stor variasjon i hvem som får tilbudet og at det på landsbasis er kun en av fire som har rettigheter, som ble undersøkt/behandlet i 2015. I Hedmark viser tallene at det er kun 24% av eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie som har vært undersøkt/behandlet i 2016.

Forebyggende tiltak er viktige for å kunne forhindre forfall av oral helse, men det er per i dag mangel på kunnskap om hvilke tiltak som er de beste og mest kostnadseffektive for at eldre skal kunne opprettholde en god oral helse livet ut.

Overordnet mål for dette prosjektet er derfor å legge til rette for et bærekraftig, helhetlig tjenestetilbud og integrerte pasient- og brukerforløp for eldre i hjemmetjenesten. Ved å karakterisere behandlingsbehov, pasientbehov og samhandling mellom tjenestene, vil vi utvikle evidensbaserte tiltak for (tidlig) identifisering av redusert oral helse hos denne pasientgruppen. For å oppnå dette, skal følgende delstudier gjennomføres:

Delstudie 1: Oral helse,behandlingsbehov og behov for hjelp med munnhygiene hos eldre i hjemmebasert omsorg.

Delstudie 2: Eldres perspektiv på sin orale helse og oral helse relatert livskvalitet.

Delstudie 3: Kunnskap og holdninger om oral helse hos pleier i hjemmebasert omsorg.

Fortsett til alle Geronett-prosjekter

Nettredaktør: Randi Sekkeseter og Lene Elisabeth Myhren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.