SmartJournal – for oral helse i sykehjem

Vibeke Hervik Bull

Forskningsleder Tk-Rog
vibeke.bull@throg.no

Prosjektleder og prosjekteier

Elisabeth Lind Melbye (ph.d., seniorforsker, TkRog)

Samarbeidspartnere

UiB, UiS, SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

Prosjektperiode

2018-2021

Kort om prosjektet

Forskning viser at mer enn 40% av beboerne i norske sykehjem har uakseptabel munnhygiene. Men til tross for at oral helse er viktig både for livskvalitet, verdighet, matinntak og generell helse, har dette problemet fått liten oppmerksomhet. Nedsatt oral helse for sykehjemspasienter er et problem som opptar den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten, fordi dårlig oral helse er forbundet med både smerter,redusert matinntak, infeksjoner og i sjeldne tilfeller død.

Hovedutfordringen er at sykehjem mangler strategier for å ivareta oral helse for pasientene. Tannhelse Rogaland vil i samarbeid med regionale innovasjons- og forskningsmiljøer utvikle et enkelt og effektivt digitalt verktøy, SmartJournal, som skal bistå sykepleiere i å dokumentere prosedyrer for munnpleie hos sykehjemspasienter. I tillegg skal verktøyet inneholde spesifikke prosedyrer om daglig munnpleie og strategier for å håndtere beboere som motstår hjelp med munnhygiene.

Prosjektet har mottatt 500.000 kroner fra Regionalt forskningsfond - Vestlandet for perioden 2018-2019.

Fortsett til alle Geronett-prosjekter