SmartJournal – for oral helse i sykehjem

Vibeke Hervik Bull

Forskningsleder Tk-Rog
vibeke.bull@throg.no

Prosjektleder og prosjekteier

Elisabeth Lind Melbye (ph.d., seniorforsker, TkRog)

Samarbeidspartnere

UiB, UiS, SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

Prosjektperiode

2018-2021

Kort om prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at munnhelse er det mest neglisjerte området i sykehjem, og at mange sykehjemspasienter står i fare for å ha eller få nedsatt tann- og munnhelse. En utfordring er mangelfull kompetanse om oralhelse hos pleiepersonell. En annen utfordring er at mange sykehjem mangler godestrategier for å ivareta munnhelsen til beboerne. En tredje utfordring er at mange sykehjemspasienter, særlig personer med demens, motsetter seg hjelp til munnstell. Den orale hygienen blir dermed dårligere, og pasientene blir mer utsatt for orale smerter og sykdomstilstander. Videre vil en dårlig fungerendemunn kunne gi en forverring av demens og andre tilstander.

 

Per i dag finnes det ulike tekstbaserte verktøy for vurdering av oral helse. En svakhet ved disse verktøyene er at de er lite egnet til bruk for personell uten tannhelsefaglig bakgrunn. Det finnes også munnstellkort med instruksjoner for hvordan man utfører tannpuss og proteserenhold hos pasienter. Ingen av disse verktøyene inkluderer forslag til tiltak som kan forsøkes dersom pasienten motsetter seg hjelp til munnstell. Forskere ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog) har derfor, i samarbeid med praksisfeltet og regionale innovasjons- og forskningsmiljøer, utviklet et digitalt verktøy – SmartJournal – som skal hjelpe pleiepersonell med å ivareta munnhelse hos sykehjemspasienter på best mulig måte.

 

Hva er SmartJournal?

SmartJournal er en app for nettbrett. Appen består av tredeler: en del for registrering av daglig munnstell, en del for månedlig sjekk av tenner/munnhule, samt en e-læringsdel. En fordel med dette verktøyet er at det kan tas med inn til pasienten, og på den måten har man et kombinertregistrerings- og læringsverktøy tilgjengelig i forbindelse med stell. Skulle man ha behov for tips eller veiledning underveis, kan man finne flere forslag til aktuelle tiltak i e-læringsdelen. E-læringsdelen inneholder informasjon om ulike typer munnstell, samt munnstell hos pleietrengende eldre med særskiltebehov; inkludert forslag til tiltak som kan forsøkes dersom pasienten motsetter seg hjelp til munnstell.

 

Testing av SmartJournal

SmartJournal-appen skal testes i ulike studier. løpet av vinter/vår 2021 gjennomføres en pilotundersøkelse hvor man ser nærmere på hvordan SmartJournal funger i praksis. Dette skal skje på utvalgte sykehjem i Rogaland. Basert på resultater fra denne undersøkelsen planlegges en hovedstudie hvor målsetningen er å teste om bruk av SmartJournal kan bidra til å bedre den orale helsen for sykehjemspasienter.

Fortsett til alle Geronett-prosjekter

Nettredaktør: Randi Sekkeseter og Lene Elisabeth Myhren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.