Munnhelse, ernæring og egenomsorg (Self-management, Oral health and Nutrition in Elderly Citizens – the SONEC project)

Elisabeth Lind Melbye

Prosjektleder og prosjekteier

Elisabeth Lind Melbye, TkRog

Samarbeidspartnere

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter – Rogaland, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland og Hordaland, Universitetet i Oslo.

Prosjektperiode

2019-2020

Kort om prosjektet

En stadig økende aldrende befolkning vil i årene fremover representere en utfordring for allerede hardt pressede helsetjenester. Flere eldre med utfordringer knyttet til dagliglivets aktiviteter må derfor være forberedt på å eldes hjemme i stedet for i institusjon. Det vil dermed stilles økte krav til egenomsorg, dvs. at flere eldre i større grad må ivareta egen helse og trivsel. God munnhelse og ernæringsstatus er viktig for opprettholdelse av god helse og trivsel. Forskning viser dessverre at risikoen for redusert munnhelse og ernæringsstatus øker når vi blir eldre. Med en økende andel eldre i befolkningen kan problemer i forhold til munn/tenner og ernæring derfor betraktes som en betydelig folkehelseutfordring i årene fremover. I dette prosjektet ønsker vi å avdekke hvilke oppfatninger hjemmeboende eldre har når det gjelder egen munnhelse og ernæringsstatus, samt deres ressurser og barrierer for utøvelse av egenomsorg. Videre ønsker vi å se nærmere på hvordan de overnevnte fakturene påvirker hverandre, og hvordan de påvirker generell helse og livskvalitet. Kunnskap om målgruppens egne oppfatninger er viktig i arbeidet med å utvikler virksomme tiltak for å styrke evnen til egenomsorg, fremme god munnhelse og ernæringsstatus - og dermed god helse og livskvalitet - blant eldre innbyggere i årene som kommer. Slike tiltak vil, i tillegg til å komme målgruppen til gode, kunne bidra til store samfunnsøkonomiske besparelser.

Fortsett til alle Geronett-prosjekter

Nettredaktør: Randi Sekkeseter og Lene Elisabeth Myhren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.