HUNT4 Tannhelse og HUNT4 70+: Kartlegging av tannhelse i HUNT4

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder TkMidt
astfe@tkmidt.no

Prosjektleder og prosjekteier

HUNT4 Tannhelse: Hedda Høvik, TkMidt HUNT4 70+/ TRD 70+: Geir Sælbek, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Pernille Thingstad, NTNU, Håvard Skjellegrind, NTNU

Samarbeidspartnere

Trøndelag Fylkeskommune, HUNT Forskningssenter, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, St. Olavs Hospital, Universitetet i Oslo, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Prosjektperiode

2017- 2019

Kort om prosjektet

HUNT4 Tannhelse og HUNT4 70+/TRD 70+ er to tilleggsprosjekter til den fjerde folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Innsamlingen i HUNT4 startet høsten 2017 og ble avsluttet i februar 2019. HUNT4 Tannhelse for voksne inkluderer spørreundersøkelse og klinisk undersøkelse med røntgenbilder (BW og OPG), slimhinneundersøkelse, tann- og periodontalstatus, samt spyttprøver for biomarkør- og mikrobiomanalyse. Totalt har 4935 deltakere fra Stjørdal i sør til Nærøy ut med havet i nord fått munn og tenner undersøkt på feltstasjon. Av disse er rundt 1250 deltakere 65 år eller eldre.

For de eldre over 70 år som ikke hadde mulighet til å delta ved en feltstasjon, ble munnhelse kartlagt ved hjelp av ROAG-J kartleggingsverktøy (Revised Oral Assessment Guide– Jönköping), enten hjemme eller på institusjon. Undersøkelsen ble utført av ansatte i hjemmetjenesten eller av sykepleierstudenter. Denne kartleggingen av munnhelse hos de eldre er en del av tilleggsprosjektet HUNT4 70+ der også fysisk funksjon, kognitiv funksjon og markører for underernæring kartlegges. Totalt deltok rundt 9800 eldre i HUNT4 70+, av disse deltok rundt 1300 i munnhelseundersøkelsen.

En utvidelse av HUNT4 70+ er initiert i Trondheim. Studien er identisk med HUNT4 70+ i Nord-Trøndelag og er utført på feltstasjon, hjemme eller på institusjon. Tilsammen har rundt 1700 eldre Trondhjemmere deltatt.

Data fra HUNT4 Tannhelse og HUNT4 70+/TRD70+ vil være tilgjengelig via HUNT Databank. Kontakt hunt4.tannhelse@tkmidt.no for mer informasjon.   

Fortsett til alle Geronett-prosjekter