HUNT4 Tannhelse og HUNT4 70+: Kartlegging av tannhelse i HUNT4

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder TkMidt
astfe@tkmidt.no

Prosjektleder og prosjekteier

HUNT4 Tannhelse: Hedda Høvik, TkMidt HUNT4 70+/ TRD 70+: Geir Sælbek, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Pernille Thingstad, NTNU, Håvard Skjellegrind, NTNU

Samarbeidspartnere

Trøndelag Fylkeskommune, HUNT Forskningssenter, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, St. Olavs Hospital, Universitetet i Oslo, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Prosjektperiode

2017- 2019

Kort om prosjektet

HUNT4 Tannhelse og HUNT4 70+/TRD 70+ er to tilleggsprosjekter til den fjerde folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Innsamlingen i HUNT4 startet høsten 2017 og ble avsluttet i februar 2019. HUNT4 Tannhelse for voksne inkluderer spørreundersøkelse og klinisk undersøkelse med røntgenbilder (BW og OPG), slimhinneundersøkelse, tann- og periodontalstatus, samt spyttprøver for biomarkør- og mikrobiomanalyse. Totalt har 4935 deltakere fra Stjørdal i sør til Nærøy ut med havet i nord fått munn og tenner undersøkt på feltstasjon. Av disse er rundt 1250 deltakere 65 år eller eldre.

For de eldre over 70 år som ikke hadde mulighet til å delta ved en feltstasjon, ble munnhelse kartlagt ved hjelp av ROAG-J kartleggingsverktøy (Revised Oral Assessment Guide– Jönköping), enten hjemme eller på institusjon. Undersøkelsen ble utført av ansatte i hjemmetjenesten eller av sykepleierstudenter. Denne kartleggingen av munnhelse hos de eldre er en del av tilleggsprosjektet HUNT4 70+ der også fysisk funksjon, kognitiv funksjon og markører for underernæring kartlegges. Totalt deltok rundt 9800 eldre i HUNT4 70+, av disse deltok rundt 1300 i munnhelseundersøkelsen.

En utvidelse av HUNT4 70+ er initiert i Trondheim. Studien er identisk med HUNT4 70+ i Nord-Trøndelag og er utført på feltstasjon, hjemme eller på institusjon. Tilsammen har rundt 1700 eldre Trondhjemmere deltatt.

Data fra HUNT4 Tannhelse og HUNT4 70+/TRD70+ vil være tilgjengelig via HUNT Databank. Kontakt hunt4.tannhelse@tkmidt.no for mer informasjon.   

Fortsett til alle Geronett-prosjekter

Nettredaktør: Randi Sekkeseter og Lene Elisabeth Myhren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.