Connecting ORAL health-and home care service for patients receiving home care in Norway (CORAL)

Ragnhild Hellesø

Professor UiO
ragnhild.helleso@medisin.uio.no
CORAL logo

Prosjektleder og prosjekteier

Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap (UiO), i samarbeid med TkØ

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning (NTNU), Institutt for klinisk odontologi, UiO, SINTEF AS, Helse Fonna HF, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Centre of Dentistry and Oral Hygiene, University Medical Centre Groningen, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet UiT Campus Tromsø

Prosjektperiode

2020-2025

Kort om prosjektet

God munnhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. De hjemmeboende pasientene trenger samordnede og koordinerte helsetjenester, hvor gode tannhelsetjenester er en del av pasientforløpet. Vi skal derfor identifisere hva som hemmer og fremmer tannhelsetjeneste samt utvikle og teste en vitenskapelig modell for bedre samhandling mellom de ulike aktørene ved å benytte rammeverket UK Medical Research Council’s framework for komplekse intervensjoner. Vi har i dag lite kunnskap om hvilke munnhelse utfordringerhjemmeboende pasientene har og hvordan det påvirker deres helse og livskvalitet. Vi har begrenset kunnskap om hvilke utfordringer helsepersonellmøter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for pasientene. Det vi i midlertidig vet er at pasienter som mottar hjemmebasert omsorg som gir rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester, idag ikke er sikret at slik tjeneste blir ivaretatt. Dette kan være et resultat av faglige, organisatoriske og/eller tekniske barrierer for god samhandling mellom tannhelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Forskning innen samhandlingsfeltet har frem til nå handlet om interkommunalt samarbeid og har ikke fokusert på tjenester organisert på ulike forvaltningsnivå. Det gir kunnskapshull, om samhandling mellom organisatoriske nivå som fylkeskommunaltannhelsetjeneste og hjemmebasert omsorg i kommunene. I CORAL vil vi derfor systematisere og organisere forskningen på både mikro-, meso- og makronivå, med sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet. Vi vil jobbe etter prinsippene fra «co-creation» og sammen med brukere utvikle generiske retningslinjer som er klare for stor-skala implementering i helsetjenesten.

For mer informasjon, besøk vår nettside.

Fortsett til alle Geronett-prosjekter

Nettredaktør: Randi Sekkeseter og Lene Elisabeth Myhren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.