Disputas - Siri Flagestad Kvalheim

10/4/2019

Fredag 4. oktober disputerer Siri flagestad Kvalheim med avhandlingen "A study on oral palliative care. An exploratory study". Kandidaten har vært tilknyttet Institutt for klinisk odontologi ved UiB med Gunhild Vesterhus Strand som hovedveileder og Ileana Mihaela Cuida Marthinussen som medveileder.

Pressemeldingen finner du her

Tilbake til alle artikler